Žijeme vo svete v ktorom dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie zápasia o nadvládu.V tomto veľkom duchovnom konflikte bojujú dve mocnosti. Na ktorú stranu sa postavíme? To je rozhodnutie, ktorého dôsledky sú večné."
Clifford Goldstein
  • Odpovedáme na otázky:
    V tomto diskusnom fóre odpovedáme na otázky týkajúce sa práv a nárokov býv. politických väzňov a násilne odvlečených
  • Vaše príspevky
    V tejto časti fóra môžete v rámci plurality a slobody slova uvádzať svoje názory a postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi a stanoviskami Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

 
Kontakt   Email website hit counter Visitors Štatistika prístupov Získajte Firefox!

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich